Prawnicy Kancelarii

Piotr Kajut


  • E-mail: kajut@locuslege.pl

  • Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, a także absolwent Studium podyplomowego "Wycena Nieruchomości" na Politechnice Gdańskiej,
  • Członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, współpracownik wiodącego wydawnictwa prawniczego w Polsce, autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.
  • Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.