Prawnicy Kancelarii

Radca prawny Monika Ortman


  • E-mail: m.ortman@locuslege.pl
  • dokument pełnomocnictwa: pełnomocnictwo.pdf

  • Radca Prawny Monika Ortman jest Absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego kierunku Prawo. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku, zakończoną zdaniem egzaminu adwokackiego. Monika Ortman wykonywała zawód adwokata, a obecnie jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku - wpisana na listę radców prawnych pod numerem wpisu GD/GD/2200.
  • Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami adwokackimi w Gdyni, w ramach własnej kancelarii prawnej oraz w Sądzie Okręgowym - Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku na stanowisku asystenta sędziego.
  • W swojej praktyce zawodowej koncentruje się na prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa obrotu nieruchomościami, prawa zobowiązań, dochodzenia odszkodowań, prawa spadkowego), prawie rodzinnym i gospodarczym oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Prowadziła bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych działających w branży budowlanej i transportowej. Posiada również doświadczenie w zakresie prawa karnego zdobyte podczas aplikacji adwokackiej i wykonywania zawodu adwokata. Pracując w Sądzie Okręgowym jako asystent sędziego pogłębiła wiedzę praktyczną w zakresie cywilnej procedury sądowej, tematyki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również nabyła umiejętności sprawnej interpretacji i stosowania przepisów prawa oraz zapoznała się z wewnętrzną pracą sądu powszechnego.
  • Współpracuje z "Biurem Porad Obywatelskich" prowadzonym przez Stowarzyszenie OVUM w Gdyni, gdzie świadczy usługi jako doradca prawny w zakresie prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa konsumenckiego, prawa spółdzielczego, prawa pomocy społecznej, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego.